گالری

تور اجرا شده خارجی، زمینی سه کشور ارمنستان گرجستان ترکیه

تور اجرا شده خارجی، زمینی سه کشور ارمنستان گرجستان ترکیه
  تور اجرا شده خارجی، زمینی سه کشور ارمنستان گرجستان ترکیه[caption id="attachment_877" align="aligncenter" width="768"] مسیر بسیار زیبای 3800 کیلومتری سفر و عبور از 4 مرز ?نوردوز ایران ارمنستان ?ساداخلو ارمنستان گرجستان ?سارپی گرجستان ترکیه ?بازرگان ترکیه ایران[/caption][caption id="attachment_1173" align="aligncenter" width="768"] چیدمان و صندلی اتوبوس مان vip 96[/caption][caption id="attachment_880" align="aligncenter" width="768"] نمای بیرون اتوبوس مان 96 VIP[/caption][caption id="attachment_870" align="aligncenter" width="768"] در این کشورها قوانین بسیار سختگیرانه ا...
ادامه مطلب...